CAMA dream

CAMA dream

Środowisko-człowiek-bycie. Istotą projektu jest równoległe współuczestnictwo tych wartości. Łóżko modułowe stworzone z myślą o sytuacjach nagłych i niespodziewanych gdzie nie ma czasu na konstrukcje i łączenie wielu elementów. Ten projekt to jedno tworzywo, szybki montaż, łatwy transport i przechowywanie. Oszczędność, innowacja, ergonomia, recykling.
Brief: Prosty wgląd i montaż. Materiały: tektura 

Prezentacja PDF

Ostach-Robakowska Alina

Ostach-Robakowska Alina
[email protected]

Rok: 2020

Kategoria: Środowisko