Istnieją ludzie którzy akceptują obecne argumenty przemawiające za zrównoważonym rozwojem a wielu zastanawia się, jak debata ta będzie postępować w ciągu kilku następnych dziesięcioleci. Niektórzy komentatorzy stwierdzili, że biomimikra będzie jednym z głównych narzędzi projektowania, które ułatwią przejście od epoki przemysłowej do epoki ekologicznej.

W tym przemówieniu Michael Pawlyn nakreśli czym jest biomimikria jako dziedzina projektowania, a następnie opisze szereg projektów, które ilustrują, co można osiągnąć poprzez wykorzystanie adaptacji biologicznych jako źródła inspiracji. Przedstawi on nową koncepcję budynku biurowego, radykalny projekt centrum danych, który wykorzystuje ułamek energii konwencjonalnych, oraz Projekt Lasu Saharyjskiego. Ostatni z nich to projekt, który łączy w sobie klaster synergicznych technologii na obszarach pustynnych oferując potencjał do uprawy roślin w jednych z najbardziej dotkniętych brakiem wody częściach świata, jednocześnie generując czystą energię, produkując pożywienie i odwracając pustynnienie.

Biografia

Michael Pawlyn został opisany jako pionier biomimikrii i w 2007 roku stworzył Exploration Architecture, aby skupić się wyłącznie na tej nowo powstającej dyscyplinie. W 2008 roku firma znalazła się na liście laureatów nagrody Młody Architekt Roku oraz znanego na całym świecie Buckminster Fuller Challenge. Wspólnie zainicjował projekt Sahara Forest Project i jest Partnerem Założycielem Sahara Forest Project AS – firmy założonej w celu realizacji konkretnych inicjatyw na rzecz odnowy wzrostu.

Prowadził szeroko zakrojone wykłady na temat zrównoważonego projektowania w Wielkiej Brytanii i za granicą, a w maju 2005 roku wygłosił wykład w Royal Society of Arts z Rayem Andersonem, dyrektorem generalnym Interface. W 2007 roku Michael Pawlyn wygłosił przemówienie na corocznej konferencji Google ‚Zeitgeist‘, a w 2011 roku stał się jednym z nielicznych architektów, którzy zamieścili swoje wystąpienie na TED .com. Jego wykład na TED miał od tego czasu ponad milion odsłon. W tym samym roku książka „Biomimicry in Architecture“ została wydana przez Royal Institute of British Architects. Obecnie Exploration pracuje nad szeregiem projektów architektonicznych opartych na biomimikrze oraz nad książką zleconą przez TED .

Prezentacja ta jest częścią serii wykładów Darwin College Lecture Series.