Projekt Arting – konkurs projektowania zrównoważonego  /  Dziedzictwo Wzornictwo – wystawa i konferencja o historii wzornictwa  /  Broszura informacyjna – wybrane zagadnienia z historii wzornictwa