Gospodarka cyrkularna koncentruje się na optymalnym wykorzystaniu zasobów w różnych ogniwach łańcucha produkcyjnego; od wydobycia surowców, aż po ich konsumpcję. W związku z rosnącą liczbą ludności na świecie, i rosnącym poziomem dobrobytu istnieje ryzyko, że zasoby staną się rzadkie. Dlatego też coraz ważniejsze jest, aby dostępne zasoby były wykorzystywane w sposób jak najbardziej efektywny.

Koncepcja gospodarki cyrkularnej nie jest nowa. W przeciwieństwie do gospodarki liniowej, gospodarka cyrkularna koncentruje się na ponownym wykorzystaniu, naprawie, odsprzedaży i recyklingu produktów. W ten sposób można zminimalizować negatywny wpływ naszych wzorców produkcji oraz konsumpcji na klimat.

Ogólnokrajowa szwajcarska inicjatywa Circular Economy Transition wybrała 27 projektów spośród 100 nadesłanych. Wszystkie usługi wsparcia świadczone przez Inkubator CE mają wartość 15.000 CHF na zespół. Inkubator CE ma politykę zerowego kapitału własnego i opłat. Oznacza to, że za uczestnictwo w Inkubatorze jest bezpłatne, a prawa do pomysłu, który jest rozwijany, pozostają w całości w rękach twórcy.

Zgłoszone projekty koncentrują się wokół takich obszarów jak jedzenie i rolnictwo, mądre miasta, przemysł i zaopatrzenie, moda i dobra konsumenckie, jak również platformy internetowe.

Wszystkie projekty znajdziecie na stronie inkubatora pod tym adresem.

Informacja prasowa o inicjatywie.

FLID
20 mája 2020