Slide
Slide

„..możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń..”

z raportu ONZ „Nasza wspólna przyszłość

Elementem rozwoju są odnawialne źródła energii. Nauka uważa, że mogą zaspokoić wszystkie energetyczne potrzeby ludzkości.

Słoneczny portal to prototyp obiektu małej architektury miejskiej wyposażonego w ogniwa fotowoltaiczne. Energia słoneczna umożliwia pracę urządzeń typu ładowarka z wyświetlaczem, oświetlenie i interaktywne instalacja multimedialna. Forma architektoniczna nawiązuje do archetypu bramy i amfiteatralnych siedzisk.

Jest artystycznym przekazem przypominającym o więziach łączących ludzi, słońce i ziemią. Służy budowaniu świadomości o indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska w tym o znaczeniu energii odnawialnych.

Portal powstał dzięki współpracy różnych ludzi mających wspólny cel. Towarzyszy mu akcja internetowa pod hasłem: #wybieramslonce.

Akcja #wybieramsłonce polega na budowaniu wspólnej świadomości o koniecznej równowadze pomiędzy człowiekiem a środowiskiem.

Wybór energii słońca jest symbolicznym wyborem rozwoju zrównoważonego. Małym krokiem na poziomie umysłu i serca wyznaczającym być może kierunek większym zmianom. A na pewno poprawiającym humor.

Udział w akcji oznacza poparcie idei energii odnawialnych. Przejście przez portal jest symbolicznym krokiem do świata takiego jakim chcemy żeby się stał.

Energia Jutra Portal Słoneczny