Akcja #wybieramsłońce polega na budowaniu wspólnej świadomości o koniecznej równowadze pomiędzy człowiekiem a środowiskiem.

Wybór energii słońca jest symbolicznym wyborem rozwoju zrównoważonego. Małym krokiem na poziomie umysłu i serca wyznaczającym być może kierunek większym zmianom. A na pewno poprawiającym humor.

Udział w akcji oznacza poparcie idei energii odnawialnych. Przejście przez portal jest symbolicznym krokiem do świata takiego jakim chcemy żeby się stał. Zabawa obejmuje otrzymanie „certyfikatu przejścia przez słoneczny portal” w zamian za przesłane zdjęcie dokumentujące ten moment.

Galeria Trianon

Galeria Gemini