Słoneczny portal jest pierwszym z obiektów tworzących szlak edukacyjny. Celem projektu jest stworzenie sieci obiektów w całej Polsce promujących zrównoważony rozwój.

Nasza aplikacja mobilna ma za zadanie poprowadzić użytkownika przez obiekty związane z projektem. Przygotowaliśmy ją na system Android. Aplikacja jest ciągle rozwijana. Między innymi planujemy zaimplementować w niej elementy gry terenowej. Na razie pozwoli odnaleźć elementy projektu (w tym portal) i ukryte e-beacony. Zapraszamy do skorzystanie z niej. Pobrać ją można za pomocą poniższego linku.

Flid Beacony