Mikroprojekt Včely – naše spoločné dedičstvo a naša budúcnosť

Včela je nepochybne jedným z najdôležitejších prvkov ekosystému, ale zdá sa, že jej úloha je stále nedostatočne docenená. Nadácia spolu so slovenským partnerom projektu zaznamenali potrebu formovať postoje vedúce k zavedeniu princípov trvalo udržateľného rozvoja, poukazujúc na osobitnú úlohu včely v tejto oblasti, ktorá hrá jednu z najdôležitejších úloh v ekosystéme a zaisťuje rovnováhu životného prostredia.

Hlavným cieľom mikroprojektu je vytvorenie nového balíka turistických produktov vo forme:

– mini skanzenu Včelej holi

– mobilnej aplikácie dostupnej v poľštine a slovenčine,

– ponuky workshopov pre deti a mládež na poľskej a slovenskej strane hranice.

Mini skanzen, ktorý bol vytvorený v rámci mikroprojektu, spolu s aplikáciou a workshopmi má uvedomiť turistov a obyvateľov pohraničia o dôležitej úlohe, ktorú včely zohrávajú pri ochrane nášho dedičstva. Vytvorené prvky mikroprojektu, t. j. informačné tabule, workshopy online a publikácia, majú zaujať príjemcu a prispieť k zvýšeniu povedomia a ekologickej kultúry o úlohe včiel v kontexte budúcich generácií.

Ciele projektu: Zvyšovanie úrovne udržateľného využívania kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Obdobie realizácie;
01.  2019 – 06. 2020
Hodnota projektu: 66 912,00 EUR
Náklady z EFFR 49 996,64 EUR
Spolufinancovanie z Európskej únie: 74,72%

Partneri:
Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti – zaturka.sk
Nadácia Ľudia-Inovácie-Dizajn – flid.pl
Euroregión Beskydy – euroregión-beskidy.pl