design bank
design bank

Design Bank to projekt, polegający na stworzeniu miejsca dla działań związanych z wzornictwem: wystaw, ekspozycji, szkoleń, warsztatów, doradztwa. Miejsca projektowania i gromadzenia informacji o projektowaniu, miejsce dla kształcenia i rozwoju

  • Doradztwo i szkolenia. Programy seminaryjne dla przedsiębiorców i designerów z zakresu wzornictwa, marketingu i reklamy, zarządzania designem, nowych technologii. Współpracujemy z takimi instytucjami jak: Stowarzyszenie Projektantów Wzornictwa, Małopolska Strefa Design, Instytut Wzornictwa w Warszawie, Zamek Przedsiębiorczości i Sztuki w Cieszynie, Związek Polskich Artystów Plastyków, Fundacja Ludzie-Innowacje Design, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i Katowicach.
  • Wystawy i ekspozycje związane z programem seminariów oraz wystawy indywidualne projektantów, firm związanych z designem, artystów. Celem wystaw jest informowanie społeczeństwa o ważnych problemach, nowych rozwiązaniach wzornictwa oraz nawiązywaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i projektantami.
  • Pośrednictwo i zarządzanie projektami. Usługa polega na kojarzeniu potencjału projektantów z potrzebami projektowymi przedsiębiorstw i instytucji.

Zapraszamy do współpracy wszystkich uznających potrzebę kreatywnego myślenia.