Aktualności  /  Pszczela Hala

Pszczela Hala

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020.

W ramach projektu stworzono m. in. miniskansen na Trzonce oraz pakiety warsztatowe – ich celem jest podniesienie świadomości i kultury ekologicznej, w szczególności w temacie roli pszczół w zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego oraz zwrócenie uwagi na problem wymierania dzikich
zapylaczy.

Więcej informacji: pszczelahala.pl

Data: 31.07.2020