24-27 marca 2022 roku.

Największy europejski festiwal nauki na którym około 450 nauczycieli ze szkół podstawowych i średnich z ponad 30 krajów spotyka się w celu wymiany doświadczeń i poznawania nowych koncepcji nauczania. Prezentują oni swoje praktyki, innowacyjne pomysły na warsztatach i przedstawieniach.

Wszyscy wystawiający prezentują swoje projekty oraz eksperymenty na stoiskach wystawowych. Jest to główny element festiwalu. Dodatkowe projekty, wybrane przez komitet programowy festiwalu, będą prezentowane w kategoriach „Warsztaty“ i „Aktywności sceniczne“.

Warsztaty (50 minut)
Interaktywne, praktyczne sesje dla nauczycieli, podczas których mogą oni współpracować ze sobą, i uczyć się nowych umiejętności

Zajęcia na scenie (10 minut)
Uczestnicy pokazują swoje projekty edukacyjne i eksperymenty na scenie.

Tematy przewodnie:

 • Nauka dla najmłodszych (projekty dla przedszkoli i szkół podstawowych).
 • Projekty wspólne (projekty opracowane we współpracy z nauczycielami z różnych krajów, z których jeden przynajmniej uczestniczył w poprzednim festiwalu „Science on Stage“.
 • Cele zrównoważonego rozwoju (SDG) w edukacji.
 • Współpraca w zakresie edukacji (np. projekty obejmujące społeczność lokalną – np. między nauczycielami, szkołami i firmami, różnymi społecznościami).
 • STEM ze sztuką (np. projekty łączące STEM z innymi dyscyplinami – tj. sztuką, muzyką, sportem, historią itp.)
 • Zróżnicowanie w kształceniu STEM (projekty obejmujące zróżnicowanie metod nauczania, dla utalentowanych studentów, dla uczenia się integracyjnego, współpracy między młodszymi i starszymi studentami itp.)
 • Technologie w edukacji STEM (projekty dotyczące kodowania, ICT, dużych danych, SI, VR, bezpieczeństwa sieci itp.)

Kryteria aplikacji do festiwalu.

Nauczyciele biorący udział w festiwalu w Pradze są wybierani poprzez Krajowy Komitet Sterujący w swoim kraju.

Idealny projekt.

The ideal Science on Stage project

 • Promuje zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi.
 • Odnosi się do życia codziennego
 • Ma trwały i zrównoważony efekt
 • is feasible in everyday school life and can be financed with reasonable expenses,
 • Jest wykonalny w codziennym życiu szkolnym, i może być finansowany przy rozsądnych wydatkach,
 • Promuje proces nauczania w oparciu o badanie.

Nauczyciele, którzy dodatkowo prezentują swoje projekty podczas warsztatów lub na scenie, są wybierani przez międzynarodowe jury festiwalowe, w skład którego wchodzą nauczyciele przedmiotów ścisłych, przedstawiciele ministerstw czy uczelni. Zaangażowani są również wszyscy członkowie zarządu Science on Stage Europe.

Międzynarodowe jury wybiera na festiwalu najlepsze projekty nagrodzone Europejską Nagrodą Nauczyciela STEM.

Zapraszamy za kulisy festiwalu z 2019 roku.

Oficjalna strona festiwalu.

FLID
9 mája 2020