Projekt Arting – udržateľná súťaž návrhov  /  Výstava Online – Projekt Arting

Zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej, która powstała w ramach mikroprojektu pn. “Projekt Arting” wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa.