Projektant – Humanista – Prof. dr hab. Marek Adamczewski

Projektant – Humanista – Prof. dr hab. Marek Adamczewski „ Rzeczpospolita Polska […] zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”fragment Art. 5 Konstytucji RP Ilu Polaków wie, że zasadę zrównoważonego rozwoju mamy zapisaną w Ustawie Zasadniczej? A ilu projektantów, przedsiębiorców, wreszcie decydentów kieruje się tą zasadą w swojej działalności? Pytanie retoryczne… warto, jak sądzę, przy każdej okazji pokazywać przykłady działań, aktywności zgodnych z (w końcu prostą) ideą zachowania równowagi rozwoju trzech elementów – społeczeństwa, środowiska i ekonomii w taki sposób, aby nie ograniczać możliwości ich kontynuacji „tym, co po nas…”. „Zagrożenie cywilizacyjne jest na tyle uzasadnione, że wymaga zmiany

Znaczenie ekologicznych kryteriów designu – prof. dr hab. Jerzy Ginalski

Znaczenie ekologicznych kryteriów designu – prof. dr hab. Jerzy Ginalski Spójrzmy na cały cykl istnienia produktu, od jego powstania do likwidacji. Biorą w nim udział różni uczestnicy: projektant wzornictwa, przedstawiciel świata biznesu, czyli inwestor, producent realizujący projekt produktu, system dystrybucji (marketing, sprzedaż hurtowa i detaliczna, transport i magazynowanie), oraz ci, dla których produkt jest przeznaczony, czyli nabywca i użytkownik. Pożądanym ideałem jest zgodna współpraca inwestora, projektanta, producenta i dystrybutora, w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań nabywców i użytkowników. Niełatwo to osiągnąć, bo każdy z uczestników ma inne partykularne cele i inną hierarchię kryteriów designu. Dla

Szukanie równowagi – dr Magda Kochanowska

Szukanie równowagi – dr Magda Kochanowska Współczesny świat potrzebuje równowagi. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły bardzo intensywny rozwój produkcji przemysłowej, niezwykle szybki postęp technologiczny, dynamiczny przyrost demograficzny. W ciągu dwustu lat liczba mieszkańców globu wzrosła kilkakrotnie. Siłą rzeczy wzrosła też ilość produkowanej żywności, samochodów, telefonów, ubrań, innych przedmiotów codziennego użytku. Rozrastają się też miasta, zmieniając się w wielomilionowe metropolie. Świat jest zaprogramowany na wzrost – coraz większą produkcję i coraz intensywniejszą konsumpcję. W efekcie mieszkańcy krajów rozwiniętych zajęci są przede wszystkim konsumowaniem. Po oceanach dryfują olbrzymie wyspy śmieci. Ziemia przez długi czas była eksploatowana tak, jak gdyby jej zasoby miały się nigdy

Od zrównoważonego rozwoju po projektowanie i entuzjazm tworzenia,który jest robotom obcy – Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D

Od zrównoważonego rozwoju po projektowanie i entuzjazm tworzenia,który jest robotom obcy – Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D Jeśli spojrzymy na te słowa w ujęciu systematycznym, musimy określić, co oznaczają pojedynczo, i co znaczą razem. I to nie tylko w historycznym, współczesnym, ale przede wszystkim w przyszłym znaczeniu tego słowa (wyrażenia). Słowo zrównoważony znaleźć można w mediach w połączeniu z takimi pojęciami jak życie, społeczeństwo, rozwój itp. Historycznie datuje się je już od 1968 roku, kiedy założono Klub Rzymski, zrzeszający uznane osoby z wielu krajów, zajmujące się rozwojem świata. Wydano badania [1], [3] symulacji komputerowe zachowań populacji dla prognozowania rozwoju w różnych

Formuła zrównoważonego rozwoju – Zbigniew Michniowski

Formuła zrównoważonego rozwoju – Zbigniew Michniowski Ostatnie dekady uświadomiły nas, że zasoby terytorialne i surowcowe naszego globu są ograniczone. Rozwój cywilizacji prowadzi do znaczącej degradacji środowiska i zaburzeń klimatu, czego skutki coraz bardziej dają nam się we znaki. Coraz częściej zaczęto zadawać sobie pytania jakie są granice wzrostu ( Raport Klubu Rzymskiego -1972 r.) i na czym powinien polegać zrównoważony rozwój. Pierwsze znaczące określenie pochodzi z Raportu Bruntland i ujęte zostało w dokumentach WCED w 1987 r. i stanowiące najprostsze i najogólniejsze sformułowanie: Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia

Alternatywna równowaga – Anna Szwaja

Alternatywna równowaga – dr Anna Szwaja Edycja Projektu Arting 2017 skupia się wokół hasła równowaga. Pojęcie to, wskazujące na rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii, jest ważne w każdym aspekcie ludzkiej działalności, a szczególnie ważne dla projektantów. Nie jest to już trend, czy sposób na wyróżnienie się. To obowiązek i norma na każdym poziomie postępowania projektowego, od koncepcji do wdrożenia aż po przewidzenie skutków powołania do życia nowego obiektu, czy wreszcie jego utylizację. W poprzednim artykule, jaki miałam możliwość opublikować w ramach Projektu Arting, opisałam ideę jaka jest obecna w programie

Wiedza, umiejętności, postawy – edukacja projektantów dla zrównoważonego rozwoju – dr Patrycja Rudnicka i dr Marta Więckowska

Wiedza, umiejętności, postawy – edukacja projektantów dla zrównoważonego rozwoju – dr Patrycja Rudnicka i dr Marta Więckowska Rosnąca złożoność relacji pomiędzy ograniczonymi zasobami naturalnymi a funkcjonowaniem społecznym i ekonomicznym, w tym współzależność społeczeństwa konsumpcyjnego i obszarów biedy trzeciego świata, przynoszą projektantom zupełnie nowe wyzwania. Projektowanie uwzględniające wymagania zrównoważonego rozwoju jest etycznym postulatem stawianym współczesnym designerom. Zrównoważone projektowanie nie jest jednak możliwe bez ciągłego dostosowywania paradygmatu kształcenia oraz redefiniowania profilu kompetencji niezbędnych do uprawiania tego zawodu. Czym jest zrównoważony rozwój Projektowanie dla zrównoważonego rozwoju oznacza uwzględnianie w proponowanych rozwiązaniach aspektu środowiskowego, ekonomicznego, potrzeb społecznych, jak również szerokiej perspektywy czasowej. W pierwszych