Czego nie widzisz patrząc na ziemię z góry.

Ciekawie zrealizowany, dający do myślenia materiał z blogu globstory ukazujący problemy planety oraz ludzi. Kilka z problemów pokazanych w tym materiale, znajdziecie również w filmie którego recenzję zamieściliśmy na d-spot.

Dobre projektowanie według William’a McDonough

Projekt to początek każdego ludzkiego przedsięwzięcia. Można rozważać go w aspekcie ekologicznym, etycznym i twórczym. Kiedy Vincent Scully mówił o wielkim architekcie Louisie Kahnie, opisał dzień, gdy obaj szli przez Plac Czerwony. Scully podekscytowany zwrócił się do Kahna: „Czyż nie jest cudowne jak Cerkiew św. Bazylego wznosi się kopułami w niebo? ” Kahn spojrzał w górę, i w dół, zamyślił się na chwilę, i powiedział: „Czyż nie jest cudownym sposób w jaki dotyka ziemi?” Jeśli spróbujemy stworzyć studium architektury, i wrócimy do historii, możemy zauważyć, że architekci zawsze projektowali za pomocą dwóch elementów: masy i membrany. Mury Jerycha są przykładem masy, a

Szwajcarski inkubator biznesów opartych o gospodarkę cyrkulacyjną.

Gospodarka cyrkularna koncentruje się na optymalnym wykorzystaniu zasobów w różnych ogniwach łańcucha produkcyjnego; od wydobycia surowców, aż po ich konsumpcję. W związku z rosnącą liczbą ludności na świecie, i rosnącym poziomem dobrobytu istnieje ryzyko, że zasoby staną się rzadkie. Dlatego też coraz ważniejsze jest, aby dostępne zasoby były wykorzystywane w sposób jak najbardziej efektywny. Koncepcja gospodarki cyrkularnej nie jest nowa. W przeciwieństwie do gospodarki liniowej, gospodarka cyrkularna koncentruje się na ponownym wykorzystaniu, naprawie, odsprzedaży i recyklingu produktów. W ten sposób można zminimalizować negatywny wpływ naszych wzorców produkcji oraz konsumpcji na klimat. Ogólnokrajowa szwajcarska inicjatywa Circular Economy Transition wybrała 27 projektów

Co to jest projektowanie

Projektowanie jest wymyślaniem przyszłych przedmiotów i działań, w sposób zgodny z potrzebami człowieka. W obecnych czasach ważnym elementem układanki jest tak zwane projektowanie zrównoważone uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju. Oznacza projektowanie ekologiczne, nie niszczące środowiska, odpowiedzialne za przyszłe pokolenia. Możemy osiągnąć to kilkoma sposobami. Ograniczając zużycie surowców, energii i odpadów przy produkcji nowych przedmiotów Powtórnie wykorzystać niepotrzebne przedmioty do tworzenia nowych (np. bujak ze zużytej opony) Produkować przedmioty z materiałów powtórnie przetworzonych (np. drogi z gumy starych opon) Intencją projektowania zrównoważonego jest trwałość i długowieczność produktów, używanie surowców odnawialnych, możliwość recyclingu, energooszczędność, myślenie prospołeczne, ekologia. Projektowanie produktów i usług powinno być

Innowacyjność – priorytet polityki gospodarczej Unii Europejskiej. – Zbigniew Michniowski

Innowacyjność – priorytet polityki gospodarczej Unii Europejskiej. – Zbigniew Michniowski Jesteśmy zasypywani lawiną reklam! Producenci i handlowcy chcą sprzedać wszystko i jak najszybciej co może przynieść zysk. Specjalne techniki przyciągania i omamiania klienta są w stanie przekonać większość z nas o konieczności kupienia nowej szczoteczki do zębów, zegarka, komputera, nowych najlepszych parówek i kabanosów, nawet proszku do prania i samochodów, które bliskie są już doskonałości. O ile artykuły drogie trafiające z reguły do wyrafinowanego odbiorcy, najczęściej zaskakują nowymi rozwiązaniami funkcjonalnymi i estetycznymi budząc czasem snobistyczne emocje kupujących, w towarach codziennego użytku króluje blef mamiący obietnicą szczęścia jeśli wyda się o

W stronę zdrowego rozsądku dr Anna Szwaja

W stronę zdrowego rozsądku dr Anna Szwaja Współcześnie, problemy ekologiczne i społeczne, wynikające z postępującej globalizacji oraz z niekontrolowanego rozwoju cywilizacji i nadmiernej konsumpcji, kazały zwrócić baczniejszą uwagę na rolę projektantów, jako współtwórców kultury materialnej. Zaczęto zastanawiać się nad odpowiedzialnością, jaka spoczywa na osobach uprawiających ten zawód, nad pośrednim, ale znaczącym wpływem wzornictwa na zmieniające się oblicze świata i zachowań konsumentów. Zrównoważony rozwój jest obecnie jednym z terminów określających całokształt działań ludzkich mających na celu dbałość o środowisko naturalne i odpowiedzialne użytkowanie zasobów naturalnych. Pojęcie to zostało także przeniesione na grunt wzornictwa, jako projektowanie zrównoważone [1]. Po raz pierwszy termin

Projektant – Humanista – Prof. dr hab. Marek Adamczewski

Projektant – Humanista – Prof. dr hab. Marek Adamczewski „ Rzeczpospolita Polska […] zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”fragment Art. 5 Konstytucji RP Ilu Polaków wie, że zasadę zrównoważonego rozwoju mamy zapisaną w Ustawie Zasadniczej? A ilu projektantów, przedsiębiorców, wreszcie decydentów kieruje się tą zasadą w swojej działalności? Pytanie retoryczne… warto, jak sądzę, przy każdej okazji pokazywać przykłady działań, aktywności zgodnych z (w końcu prostą) ideą zachowania równowagi rozwoju trzech elementów – społeczeństwa, środowiska i ekonomii w taki sposób, aby nie ograniczać możliwości ich kontynuacji „tym, co po nas…”. „Zagrożenie cywilizacyjne jest na tyle uzasadnione, że wymaga zmiany

Znaczenie ekologicznych kryteriów designu – prof. dr hab. Jerzy Ginalski

Znaczenie ekologicznych kryteriów designu – prof. dr hab. Jerzy Ginalski Spójrzmy na cały cykl istnienia produktu, od jego powstania do likwidacji. Biorą w nim udział różni uczestnicy: projektant wzornictwa, przedstawiciel świata biznesu, czyli inwestor, producent realizujący projekt produktu, system dystrybucji (marketing, sprzedaż hurtowa i detaliczna, transport i magazynowanie), oraz ci, dla których produkt jest przeznaczony, czyli nabywca i użytkownik. Pożądanym ideałem jest zgodna współpraca inwestora, projektanta, producenta i dystrybutora, w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań nabywców i użytkowników. Niełatwo to osiągnąć, bo każdy z uczestników ma inne partykularne cele i inną hierarchię kryteriów designu. Dla

Szukanie równowagi – dr Magda Kochanowska

Szukanie równowagi – dr Magda Kochanowska Współczesny świat potrzebuje równowagi. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły bardzo intensywny rozwój produkcji przemysłowej, niezwykle szybki postęp technologiczny, dynamiczny przyrost demograficzny. W ciągu dwustu lat liczba mieszkańców globu wzrosła kilkakrotnie. Siłą rzeczy wzrosła też ilość produkowanej żywności, samochodów, telefonów, ubrań, innych przedmiotów codziennego użytku. Rozrastają się też miasta, zmieniając się w wielomilionowe metropolie. Świat jest zaprogramowany na wzrost – coraz większą produkcję i coraz intensywniejszą konsumpcję. W efekcie mieszkańcy krajów rozwiniętych zajęci są przede wszystkim konsumowaniem. Po oceanach dryfują olbrzymie wyspy śmieci. Ziemia przez długi czas była eksploatowana tak, jak gdyby jej zasoby miały się nigdy

Od zrównoważonego rozwoju po projektowanie i entuzjazm tworzenia,który jest robotom obcy – Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D

Od zrównoważonego rozwoju po projektowanie i entuzjazm tworzenia,który jest robotom obcy – Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D Jeśli spojrzymy na te słowa w ujęciu systematycznym, musimy określić, co oznaczają pojedynczo, i co znaczą razem. I to nie tylko w historycznym, współczesnym, ale przede wszystkim w przyszłym znaczeniu tego słowa (wyrażenia). Słowo zrównoważony znaleźć można w mediach w połączeniu z takimi pojęciami jak życie, społeczeństwo, rozwój itp. Historycznie datuje się je już od 1968 roku, kiedy założono Klub Rzymski, zrzeszający uznane osoby z wielu krajów, zajmujące się rozwojem świata. Wydano badania [1], [3] symulacji komputerowe zachowań populacji dla prognozowania rozwoju w różnych