Biomimikra – nowy paradygmat w zrównoważonym projektowaniu

Istnieją ludzie którzy akceptują obecne argumenty przemawiające za zrównoważonym rozwojem a wielu zastanawia się, jak debata ta będzie postępować w ciągu kilku następnych dziesięcioleci. Niektórzy komentatorzy stwierdzili, że biomimikra będzie jednym z głównych narzędzi projektowania, które ułatwią przejście od epoki przemysłowej do epoki ekologicznej. W tym przemówieniu Michael Pawlyn nakreśli czym jest biomimikria jako dziedzina projektowania, a następnie opisze szereg projektów, które ilustrują, co można osiągnąć poprzez wykorzystanie adaptacji biologicznych jako źródła inspiracji. Przedstawi on nową koncepcję budynku biurowego, radykalny projekt centrum danych, który wykorzystuje ułamek energii konwencjonalnych, oraz Projekt Lasu Saharyjskiego. Ostatni z nich to projekt, który łączy w

Podróż do Ziemi: Wielkie Przejście do Cywilizacji Planetarnej – recenzja książki

Podróż do Ziemi: Wielkie Przejście do Cywilizacji Planetarnej – recenzja książki Journey to Earthland: The Great Transition to Planetary Civilization 5 minuty czytania Doktor fizyki teoretycznej Paul Raskin, jest prezesem oraz założycielem Instytutu Tellus’a, bostońskiego „think tanku”, który w 2002 roku rozpoczął inicjatywę o nazwie The Great Transition. Inicjatywę która jest wizją tego, w jaki sposób zagrożony ekologicznie świat może przejść do zrównoważonej gospodarki. W darmowej książce „Journey to Earthland” we wnikliwy sposób przedstawia kwestie środowiskowe w szerszej perspektywie. Przyjmuje holistyczną perspektywę, i omawia różne części systemu, takie jak gospodarka, polityka, kultura czy środowisko w odniesieniu do uniwersalnej wizji zrównoważonego

Dobre projektowanie według William’a McDonough

Projekt to początek każdego ludzkiego przedsięwzięcia. Można rozważać go w aspekcie ekologicznym, etycznym i twórczym. Kiedy Vincent Scully mówił o wielkim architekcie Louisie Kahnie, opisał dzień, gdy obaj szli przez Plac Czerwony. Scully podekscytowany zwrócił się do Kahna: „Czyż nie jest cudowne jak Cerkiew św. Bazylego wznosi się kopułami w niebo? ” Kahn spojrzał w górę, i w dół, zamyślił się na chwilę, i powiedział: „Czyż nie jest cudownym sposób w jaki dotyka ziemi?” Jeśli spróbujemy stworzyć studium architektury, i wrócimy do historii, możemy zauważyć, że architekci zawsze projektowali za pomocą dwóch elementów: masy i membrany. Mury Jerycha są przykładem masy, a