Biomimikra – nowy paradygmat w zrównoważonym projektowaniu

Istnieją ludzie którzy akceptują obecne argumenty przemawiające za zrównoważonym rozwojem a wielu zastanawia się, jak debata ta będzie postępować w ciągu kilku następnych dziesięcioleci. Niektórzy komentatorzy stwierdzili, że biomimikra będzie jednym z głównych narzędzi projektowania, które ułatwią przejście od epoki przemysłowej do epoki ekologicznej. W tym przemówieniu Michael Pawlyn nakreśli czym jest biomimikria jako dziedzina projektowania, a następnie opisze szereg projektów, które ilustrują, co można osiągnąć poprzez wykorzystanie adaptacji biologicznych jako źródła inspiracji. Przedstawi on nową koncepcję budynku biurowego, radykalny projekt centrum danych, który wykorzystuje ułamek energii konwencjonalnych, oraz Projekt Lasu Saharyjskiego. Ostatni z nich to projekt, który łączy w

Brudny Design / Dirty Design

Brudny Design / Dirty Design Dirty Design 25 minut czytania 1. Dlaczego Brudny Spojrzałam, i zobaczyłam, że jest czysty. Spojrzałam raz jeszcze, i zdałam sobie sprawę, że jest brudny. Świat projektowania produktów to teren maskarady. Rzeczy nie są tym, czym się wydają, pozują, chowają się za powierzchnią, udają coś, czym nie są. Słowo „brudne” wymyśliłam, kiedy próbowałam znaleźć sposób na opisanie mojego poczucia dyskomfortu w stosunku do wielu designerskich produktów. Niezależnie od tego, czy są to produkty masowo produkowane, czy też galeryjne, często czuję, że istnieje rozbieżność między ich wyglądem a tym, czym są naprawdę, czuję, że ich powierzchnia jest

Dobre projektowanie według William’a McDonough

Projekt to początek każdego ludzkiego przedsięwzięcia. Można rozważać go w aspekcie ekologicznym, etycznym i twórczym. Kiedy Vincent Scully mówił o wielkim architekcie Louisie Kahnie, opisał dzień, gdy obaj szli przez Plac Czerwony. Scully podekscytowany zwrócił się do Kahna: „Czyż nie jest cudowne jak Cerkiew św. Bazylego wznosi się kopułami w niebo? ” Kahn spojrzał w górę, i w dół, zamyślił się na chwilę, i powiedział: „Czyż nie jest cudownym sposób w jaki dotyka ziemi?” Jeśli spróbujemy stworzyć studium architektury, i wrócimy do historii, możemy zauważyć, że architekci zawsze projektowali za pomocą dwóch elementów: masy i membrany. Mury Jerycha są przykładem masy, a

Szwajcarski inkubator biznesów opartych o gospodarkę cyrkulacyjną.

Gospodarka cyrkularna koncentruje się na optymalnym wykorzystaniu zasobów w różnych ogniwach łańcucha produkcyjnego; od wydobycia surowców, aż po ich konsumpcję. W związku z rosnącą liczbą ludności na świecie, i rosnącym poziomem dobrobytu istnieje ryzyko, że zasoby staną się rzadkie. Dlatego też coraz ważniejsze jest, aby dostępne zasoby były wykorzystywane w sposób jak najbardziej efektywny. Koncepcja gospodarki cyrkularnej nie jest nowa. W przeciwieństwie do gospodarki liniowej, gospodarka cyrkularna koncentruje się na ponownym wykorzystaniu, naprawie, odsprzedaży i recyklingu produktów. W ten sposób można zminimalizować negatywny wpływ naszych wzorców produkcji oraz konsumpcji na klimat. Ogólnokrajowa szwajcarska inicjatywa Circular Economy Transition wybrała 27 projektów