O zachowaniu dziedzictwa – Bogdan Kosak

O zachowaniu dziedzictwa – Bogdan Kosak Rzemiosło opiera się na dziedzictwie i dąży do doskonałości. Wszelkie próby, polegające na wykorzystaniu rzemiosła w realizacji zewnętrznych celów, idei i programów, zaburzają tę równowagę i powodują straty w wymiarze niematerialnym dziedzictwa. Od końca pierwszej dekady XXI wieku wzrosło zainteresowanie rzemiosłem, wynikające zapewne z tęsknoty za przedmiotami posiadającymi wartość dodaną, opartą na przeświadczeniu, że wykonał je człowiek „…niespiesznie z lokalnych surowców, z szacunkiem do materiałów, pięknych w swej niedoskonałości i prostocie”1. Nie po raz pierwszy mamy do czynienia z poszukiwaniem wartości w rejonach, będących na marginesie życia gospodarczego i społecznego. Od końca XIX wieku