Jak odróżnić pszczołę od nie pszczoły

Jak odróżnić pszczołę od nie pszczoły Jak myślisz, czy da się pomylić pszczołę z osą albo muchą? Pszczoła miodna jest brązowa, owłosiona i na tylnych odnóżach ma koszyczki służące do zbierania pyłku. Niektóre pszczoły są mniej puchate i mają kontrastowe, czarno-żółte lub czarno-czerwone ubarwienie. Mogą przypominać osy. Od os z rodziny Vespidae można je odróżnić m.in. po tym, że w spoczynku składają skrzydła płasko na grzbiecie. Skrzydła os sterczą po bokach. Jeszcze łatwiej pomylić pszczoły z grzebaczami, spokrewnionymi z nimi błonkówkami. Grzebacze w spoczynku składają skrzydła w ten sam sposób jak pszczoły. Prowadzą samotny tryb życia, pod pewnymi względami podobny

Pszczelarstwo

Pszczelarstwo Pszczoła miodna jest najbardziej znanym polskim gatunkiem pszczoły. Jest też jedynym gatunkiem hodowanym na dużą skalę dla pozyskania miodu, wosku i innych produktów pszczelich, jak również dla zapylania upraw.  Hodowla pszczoły miodnej ma długą tradycję. Najwcześniejsze próby korzystania z pracy pszczół podejmowali bartnicy, którzy wyszukiwali dzikie pszczoły mieszkające w lasach i podbierali im miód. Później zaczęto wieszać specjalne wydrążone kłody, w których pszczoły mogły zamieszkać, i udoskonalano je. Pierwowzór uli, które dziś znamy – takie, z których można wyjmować ramki z miodem bez robienia krzywdy całej pszczelej rodzinie – zawdzięczamy polskiemu uczonemu, księdzu Janowi Dzierżoniowi.  Pszczoła miodna nie jest

Rok z życia pszczoły

Rok z życia pszczoły Cykl życia większości pszczół zamyka się u nas w jednym roku – wyjątkiem jest miodna, gdzie królowa zimuje w swoim gnieździe i może żyć nawet kilka lat. Gniazdo pszczoły miodnej może pozostawać aktywne jeszcze dłużej, gdyż w czasie rójki przejmowane jest przez młodą królową, a staraodlatuje z częścią robotnic poszukać nowego miejsca. Inne pszczoły żyją przez pewien czas, rozmnażają się, po czym giną, pozostawiając swoje potomstwo rozwijające się w gnieździe. U trzmieli, które są podobnie jak pszczoła miodna gatunkami społecznymi, zimę przeżywają tylko młode królowe. Na wiosnę wychodzą z ukrycia i zakładają gniazdo. Produkują potomstwo, na

Czym są pszczoły

Czym są pszczoły Na świecie żyje ok. 20 000 gatunków pszczół, a w Polsce ok 470. Do polskich pszczół należą m.in. pszczoła miodna, ok. 30 gatunków trzmieli, murarka ogrodowa, a także miesierki, makatki, koczownice, porobnice, kornutki i wiele innych. Nie wszystkie pszczoły robią miód i żyją w rodzinach złożonych z królowej i robotnic. W ten sposób żyją pszczoły społeczne. Należy do nich pszczoła miodna i trzmiele, a także niektóre mniej znane gatunki. Większość pozostałych gatunków to pszczoły samotne. Nie żyją one w rodzinach, ale każda samica samodzielnie buduje własne gniazdo i troszczy się o potomstwo bez pomocy innych samic. Pszczoły