Przemysł mebli giętych pod Beskidami – Piotr Kenig

Przemysł mebli giętych pod Beskidami – Piotr Kenig Mało która branża była tak ściśle związana z dawną Austrią jak produkcja mebli z giętego drewna, które na świecie powszechnie zwano „meblami wiedeńskimi”. Ważną rolę w tej dziedzinie wytwórczości odegrał Śląsk Cieszyński i sąsiadujące z nim tereny zachodniej Galicji, do 1918 roku pozostające w granicach monarchii Habsburgów. Wielkie kompleksy leśne Beskidów obfitowały w niezbędną do produkcji buczynę. W 1842 roku na zaproszenie kanclerza Klemensa von Metternicha przeniósł się do Wiednia Michael Thonet, stolarz z Nadrenii, eksperymentujący z gięciem i klejeniem drewna. W 1849 roku założył w naddunajskiej stolicy własną firmę meblarską, a

Z historii „bielskiej wełny” – Piotr Kenig

Z historii „bielskiej wełny” – Piotr Kenig Bielsko-Biała to liczące 175 tysięcy mieszkańców miasto na południu Polski u stóp Beskidów, nad rzeką Białą, przez wieki oddzielającą historyczny Śląsk od Małopolski. Dzisiaj kojarzone głównie z przemysłem samochodowym i elektrotechnicznym, do niedawna było drugim po Łodzi centrum polskiego włókiennictwa. Tworzą je dwa niegdyś odrębne ośrodki miejskie oraz 11 gmin wiejskich, przyłączanych stopniowo od 1925 do 1977 roku. Położone na Śląsku Cieszyńskim, założone w średniowieczu wieku Bielsko od 1327 roku należało do królestwa Czech, z którym w 1526 roku przeszło pod władanie austriackich Habsburgów. Po podziale Śląska (1742) miasto pozostało przy Austrii, na