Depozytariusze dziedzictwa kulturowego na trójstyku w Mikroregionie Gorolsko Swoboda – Leszek Richter

Depozytariusze dziedzictwa kulturowego na trójstyku w Mikroregionie Gorolsko Swoboda – Leszek Richter Marka regionalna „Górolsko Swoboda produkt regionalny®” – jakość i tradycja z Mikroregionu Gorolsko Swoboda Mikroregion Gorolsko Swoboda został powołany do życia w maju 2007 roku przez 2 organizacje pozarządowe z Czech oraz Polski i samorząd gminny ze Słowacji, odpowiednio Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Jabłonkowie, Oddział Górali Śląskich Związku Podhalan i gminę Oszczadnica. Obecnym partnerem z Polski jest Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą w Ustroniu. Jego zadaniem jest promowanie i uwidocznianie niepowtarzalnego charakteru polsko – czesko – słowackiego pogranicza i to we wszystkich