Miejsce, w którym żyjemy – dr hab. Katarzyna Laskowska

Miejsce, w którym żyjemy – dr hab. Katarzyna Laskowska Postulat międzypokoleniowej równości zdefiniowany pod koniec lat 80tych 20 wieku jest nadal aktualny: „na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Rozwój zrównoważony wymaga od nas, byśmy przekazali swoim dzieciom świat, który nie będzie gorszy od tego, w którym my zamieszkaliśmy. Tak zdefiniowany zrównoważony rozwój stał się celem polityki rozwoju na skalę globalną, europejską, narodową i lokalną, a jego koncepcja opiera się na trzech filarach: społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. W ich kontekście