Ławeczka Beskidzka

Ławeczka Beskidzka Od początku lipca w 26 miejscach w regionie można już usiąść na Ławeczkach Beskidzkich. W lutym Lokalna Organizacja Turystyczna realizując mikroprojekt „Odpocznij w Beskidach“ – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 i z budżetu państwa ogłosiła konkurs na projekt Ławeczki Beskidzkiej, który Fundacja Ludzie-Innowacje-Design wygrała. Wykonaliśmy ławeczki zwieńczone rzeźbami zbójników i zwierząt związanych z regionem, „kapliczką” do której lokalne władze mogą wstawić przedmiot o szczególnym nacechowaniu kulturowym dla okolicy, oraz witrażem. Rzeźby i witraże zostały zaprojektowane i wykonane przez pracowników Fundacji. Prezes LOT o początku tworzenia Ławeczek

dla prasy 2020

Pobierz Logotyp Konkursu Projekt Arting 2020 Dziedzictwo (Jpg) Informacja Prasowa Przedmiotem konkursu Projekt Arting 2020 „Dziedzictwo” są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka, i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii. Celem konkursu jest budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych projektów wzorniczych oraz upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra oraz zasad gospodarowania nim. W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w fazie koncepcji, wdrożenia a także projekty już zrealizowane przy czym ilość prac