Cloddy

Cloddy Projekt ma na celu stworzenie biodegradowalnego materiału, który zastąpi wykorzystywane w ogrodnictwie doniczki wykonane z tworzyw sztucznych. Roślinę wraz z doniczką można posadzić w ziemi, dzięki czemu w trakcie biodegradacji dostarczy ona wielu cennych składników odżywczych, wzmacniających oraz ochronnych bez szkodliwego wpływu na środowisko. Powstała przy wykorzystaniu domowych odpadów. Prezentacja PDF Janikowska [email protected] Czerniecka [email protected]