Od zrównoważonego rozwoju po projektowanie i entuzjazm tworzenia,który jest robotom obcy – Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D

Od zrównoważonego rozwoju po projektowanie i entuzjazm tworzenia,który jest robotom obcy – Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D Jeśli spojrzymy na te słowa w ujęciu systematycznym, musimy określić, co oznaczają pojedynczo, i co znaczą razem. I to nie tylko w historycznym, współczesnym, ale przede wszystkim w przyszłym znaczeniu tego słowa (wyrażenia). Słowo zrównoważony znaleźć można w mediach w połączeniu z takimi pojęciami jak życie, społeczeństwo, rozwój itp. Historycznie datuje się je już od 1968 roku, kiedy założono Klub Rzymski, zrzeszający uznane osoby z wielu krajów, zajmujące się rozwojem świata. Wydano badania [1], [3] symulacji komputerowe zachowań populacji dla prognozowania rozwoju w różnych