Auta – Zbigniew Michniowski

Auta – Zbigniew Michniowski Od bardzo dawna bo już od XIX wieku Bielsko było liderem gospodarczym na mapie Europy. To tu ponad 130 lat temu powstały jedne z pierwszych wodociągów w Europie, a wybudowana w tych pionierskich czasach elektrownia umożliwiła budowę linii tramwajowej w 1895 r co także było jedną z pierwszych inwestycji tego typu. Bielsko stało się obok Łodzi centrum przemysłu wełnianego. Równocześnie rozwijały się inne gałęzie gospodarki, stąd nazwanie później Bielska miastem stu przemysłów. Ale już wcześniej w ramach rewolucji przemysłowej ten rejon a także Śląsk Cieszyński były przykładem dynamicznego rozwoju przemysłu i myśli technicznej. Ewenementem na skalę

Auta – Bielsko-Biała nazywane było stolicą polskiej motoryzacji

Auta – Bielsko-Biała nazywane było stolicą polskiej motoryzacji Bielsko-Biała nazywane było stolicą polskiej motoryzacji. W fabryce powstałej w latach siedemdziesiątych budowano ale i projektowano nowoczesne samochody. Tutejsi projektanci mogą mieć patrona w Józefie Bożku z pobliskich Bierów, który w 1915 roku skonstruował pierwszy na świecie samochód z silnikiem parowym.