Partnerzy FLID

Uczelnie wspierające:

Wydział Form Przemysłowych Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
ul. Smoleńsk 9, 31-108 Kraków


Wydział Projektowy Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ul.Raciborska 37, 40-074 Katowice


Wyższa Szkoła Górnicza w Ostravie / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba, Czech Republic


Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała


Technická univerzita Zvolen Katedra dizajnu nábytku a interiéru
Ul. T. G. Masaryka 24 , 960 01 Zvolen, Slovenská republika


Technical university of Košice – Faculty of arts-Design
Letná9, 04200 Kosice, Slovakia


Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem
Katedra Mebla / Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu


Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu